Museum

Carriage Museum Galowice

Carriages collection

Postcards with sleights

Greetings Postcards

Interesting postkards

Russian postcards

European art postcards

Postcards Carriages in the citis

Military Postcards

Polish art postcards

Strona 1 z 2

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl