Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację spichlerza w Galowicach


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Gallen
Galowice, ul. Leśna 5
55-020 Żórawina
Tel 601 713 671, Fax: 717802705
Email: fundacja@gallen.pl                                                                               
                                                    
 
nr sprawy: FG/P/1                                         Wrocław, 21.12.2009 r.
 
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z dostosowaniem do funkcji muzealnej”.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zamawiający informuje, że wskutek uznania protestu dokonał powtórnej oceny ofert.
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 91 oraz 92 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  kierując się jedynym kryterium jakim była cena dokonał wyboru oferty:
 
 BASSPOL CONSTRUCTION
 Jędrzychów, ul. Jaskółcza 3,
 48-300 Nysa
 
Cena oferty brutto: 416 706,40 złotych
 
 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaproponowana cena jest najniższa.
 
 
 
 
 
 Prezes Zarządu Fundacji Gallen
 
                                                 Ewa Kuciewicz

Dokumentacja projektowa spichlerza


Doumentacja projektowa modernizacji zabytkowego spichlerza w Galowicach z przystosowaniem do funkcji muzealnej:


Windowanie bryczekZ satysfakcją informujemy, że przy pomocy wciągarek udało nam się ustawić na pierwszym piętrze spichlerza kilkanaście odrestaurowanych pojazdów

Rada Gminy w spichlerzu


Wpisz opis
30 czerwca 2008 w spichlerzu Galowice odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Gminy Żórawina. Radni z zainteresowaniem zwiedzili spichlerz i zgromadzone eksponaty oraz zapoznali sie z planami i problemami rewitalizacji Spichlerza w Galowicach.

Nowa elewacja frontowa spichlerza


 W listopadzie 2008 ukończyliśmy remont frontowej elewacji spichlerza. Z każdego pole szachulca został skuty stary, skruszały tynk  i po zaimpregnowaniu położony nowy wapienny. Drewniana konstrukcja po oczyszczeniu, została zaimpregnowana preparatem przeciw butwieniu oraz insektom. Wygląda super.
Strona 10 z 11

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl