Aktualności

Spotkanie w spichlerzu z wójtem


26 sierpnia Grupa Odnowy Galowic złożona z najaktywniejszych  mieszkańców Galowic spotkała się w siedzibie Fundacji Gallen z wójtem Janem Żukowskim.
Celem spotkania było zaprezentowanie projektów dla Galowic z programu Lider A4.
Za najważniejsze uznano:
1. dokończenie prac i wyposażenie świetlicy w Galowicach
2 .urządzenie placu zabaw z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych
3. zbudowanie boiska wielofunkcyjnego
Wójt zadeklarował zaangażowanie urzędu gminy w formalne przygotowanie wniosków unijnych.
Spotkanie odbyło sie w miłej i konstruktywnej atmosferze.


Końcówka renowacji spichlerza


Po wielu perturbacjach, ze znacznym opóźnieniem firma Basspol zakończyła budowę w spichlerzu nowej klatki schodowej, strefy wejścia i sanitariatów.
Niezależnie od kontraktu z tym wykonawcą Fundacja zleciła wykonanie nowoczesnej instalacji sygnalizacji pożaru sprzężonej z systemem elektronicznego dozorowania obiektu sprawowanego przez firmę Zeco. Kończymy układanie na drewnianej konstrukcji spichlerza prawie niewidocznej  instalacji pozwalającej na stworzenie elastycznego systemu oświetlenia ekspozycji.
W przybudówce urządzamy Klub Kolekcjonera. Porządkujemy otoczenie spichlerza.
Prowadzimy starania, by uzyskać dopuszczenie budynku do użytkowania jako obiektu użytku publicznego.

Spotkanie kolekcjonerów i ekspertów w Galowicach


Mamy honor poinformować, że w  dniach1 -3  października br. w Galowicach odbędzie się doroczne spotkanie kolekcjonerów powozów oraz  ekspertów z kraju i zagranicy. Organizatorem jest powołane w Łańcucie Stowarzyszenie Miłośników Powozów i Zaprzęgów oraz Fundacja Gallen. 
Roboczy program Konferencji:
                                                                                                                         
Miejsce: Galowice, gmina Żórawina
Organizatorzy : Stowarzyszenie MPiZ i Fundacja Gallen
Patronat: Pan Jana Żukowskiego - Wójta gminy Żórawina. 
Liczba uczestników: 30                                                                                                                                                                                                            
01.10.2010 Piątek
15:00 spotkanie we Wrocławiu w Hotelu Podkowa,
16 30 zwiedzanie miasta z przewodnikiem ,
19:00 Walne zebranie członków Stowarzyszenia
20:00 wieczór w hotelu, kolacja, prezentacja serwisu internetowego Stowarzyszenia, zdjęcia.
02.10.2010 Sobota
9:30   wyjazd z hotelu do Galowic
10:00 zwiedzanie spichlerza – muzeum w organizacji
           Prezentacja   uczestników spotkania
11:00 Warsztaty
 1. Dr. Tadeusz Kołacz- Przedstawienie planów realizacyjnych Muzeum w Galowicach, programu kolekcji i rozwiązań funkcjonalnych.
 2. Andrzej Novák-Zempliński- Instrukcja opisu zabytkowych pojazdów konnych, zasady i   metody jej stosowania.                                                                                                                               3. Próba praktycznego zastosowania instrukcji w opisie pojazdów z kolekcji w Galowicach- praca w grupach i analiza wyników wykonanej pracy.
4.Tomasz Łukaszewski- Przegląd materiałów tapicerskich znajdujących zastosowanie przy renowacji zabytkowych pojazdów konnych z prezentacją tychże materiałów użytych przy wykończeniu nowego pojazdu.
13:00-15:00 obiad w Galowicach – catering
 
Po południu: prezentacje merytoryczne ( 6 prezentacji po 30 min)
 
1.Krzysztof Olczak : Omówienie wycieczki do prywatnego muzeum powozów w Mannheim
Pana Heinza Scheidla połączone z prezentacją i komentarzem wybranych zdjęć.        
2. Wrzesław Żurawski: Informacja o sprawach Stowarzyszenia
3.Dr. Teresa Żurawska, referat: „ Królewskie powozownie w Europie”
4.Eduard Belser, prezentacja audiowizualna: „Zbiory muzeum powozów w Bazylei
5. Andrzej Novak-Zempliński- „Ocena stanu zasobów zabytkowych pojazdów konnych w Polsce, szanse rozwoju i zagrożenia”.
6. Paweł Biczysko: Prezentacja kolekcji rzędów końskich.
7. Grzegorz Grześkowiak . Pokaz modeli oryginalnych powozów konnych.
Wieczór w Galowicach: 
Grochówka i bigos z „ Gulasz-Kanone”, oryginalnej, konnej kuchni polowej Armii Szwajcarskiej, model z 1909 roku, pieczenie chleba, uroczyste wręczenie znaczków nowym członkom Stowarzyszenia.                                    
03.10.2010 Niedziela
godz. 9:00
Wyjazd do Rogowa Sobóckiego do kolekcji Stefana Szymańskiego .
godz. 9:30
Dokończenie i omówienie prac, podsumowanie spotkania 
godz. 11:30
Wyjazd do Rogowa Sobóckiego, oglądanie zbioru powozów Stefana Szymańskeigo
godz. 13:00 
obiad w restauracji w Rogowie Sobóckim.
Zakończenie.
 
 

Zatwierdzenie przetargu przez Urząd Marszałkowski


18 maja Dolnośląski Urząd Marszałkowski potwierdził prawidłowość przetargu na modernizację spichlerza w Galowicach. Otwiera to drogę, po zakończeniu prac remontowych, do złożenia wniosku o wypłatę dotacji dla Fundacji Gallen.


Odrzucenie wniosku Fundacji


W styczniu br. złożylismy juz po raz drugi do Ministerstwa Kultury wniosek o dotację unijną z programu ochrony zabytków  na wykonanie systemu ochrony p.poż. w spichlerzu w Galowicach. 20 marca uzyskalismy informację, że niestety nie znależliśmy sie na liście beneficjentów pomocy unijnej.
Strona 8 z 11

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl