Aktualności

List intencyjny


Fundacja Gallen  podpisała list intencyjny z Fundacją Edukacji Międzynarodowej ( www.fem.org.pl) oraz Urzędem gminy Żórawina.
Sygnatariusze  Listu Intencyjnego, wyrażają wolę prowadzenia wspólnych działań mających na celu realizację projektu pn. „Przywracanie tożsamości kulturowej mieszkańców dolnośląskiej gminy Żórawina”.
Projekt, o którym mowa w Preambule będzie realizowany w ramach aplikacji Wnioskodawcy do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Komponentu III – Równe szanse i integracja społeczna (Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Projekt architektoniczny


Po prawie dwóch latach prac autorska pracownia architektoniczna Macieja Małachowicza przekazała Fundacji komplet projektów zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Komendę Straży Pożarnej i wszystkie wymagane prawem organy.
Projekt przewiduje wybudowanie przez wszystkie kondygnacje klatki schodowej, sanitariatów, pracowni, salki seminaryjnej, wszelkich instalacji w tym p.poż.
Otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę.

Modernizacja spichlerzaModernizacja spichlerza
Po długim okresie oczekiwania Fundacja otrzymała od Straży Pożarnej warunki jakie musi spełnić drewniany obiekt użytku publicznego.
W chwili obecnej trwa projektowanie archtektoniczne klatki schodowej i strefy wejścia do spichlerza oraz przybudówki , w której znajdzie się salka seminaryjna, pracownie, sanitariaty.
Ponad to planujemy wykonanie wszystkich instalacji w tym p.poż i alarmowej.Poszukujemy


 • kontaktu z osobami zainteresowanymi działalnością Fundacji Gallen, np. młodzieży z Galowic chętnej do spisania powojennej historii Galowic.
 • ciekawych pomysłów dla Fundacji,
 • darczyńców 1% podatku,
 • Fundacja przygotowała wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację na remont spichlerza w Galowicach, został niestety rozpatrzony odmownie
 • Prowadzimy rozmowy z Wójtem gminy Żórawina w sprawie pilnego remontu barokowej bramy stanowiącej własność gminy, a wymagającej pilnej interwencji konserwatorskiej.
 • W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowań do organizacji ekspozycji pojazdów zaprzęgowych - prezentującej:
  • karety , bryczki , powozy, konne pojazdy użytkowe, sanie konne,
  • narzędzia, maszyny uczestniczące w procesie produkcji pojazdów zaprzęgowych,
  • karty pocztowe z pojazdami zaprzęgowymi,
  • kolekcję uprzęży, kiełzn, siodeł
 • Gromadzimy wyposażenie wsi Śląskiej oraz narzędzia i maszyny rolnicze sprzed II wojny światowej.
 • Realizujemy II etap remontu szachulcowego spichlerza z I poł. XVIII wieku w Galowicach
 • Fundacja nabyła plac folwarczny wraz ze starą kuźnią w Galowicach
 • Szukamy:
  • Nietypowych pojazdów i wózków na drewnianych kołach lub płozach.
  • Narzędzi i urządzeń: rymarskich , kowalskich, kołodziejskich
  • Wagoników i torów kolejki polowej
  • Rycin, zdjęć , pocztówek z pojazdami zaprzęgowymi

Nowe pojazdy w kolekcji fundacjiW ostatnich miesiącach Fundacja pozyskała kilka oryginalnych  pojazdów. Są to:
1. wyprodukowane w fabryce Alfreda Egger w latach 1860 -1890 dwa doktorwageny - jeden z nich został podarowany przez pana Krzysztofa Olczaka z Berna,
2.unikalna w skali europejskiej doktorka syjamska wyprodukowana w Szwajcarii
3.stare sanie z dóbr arcybiskupa MainzStrona 11 z 11

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl