Aktualności

Sprawozdanie zarządu za rok 2015


Sprawozdanie zarządu Fundacji Gallen za rok 2015 Fundacja Gallen z siedzibą w Galowicach ul. Leśna 5, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 23.12.2002 pod numerem KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438. Zarządem Fundacji Gallen – organizacji pożytku publicznego w roku 2013 kierowała Prezes Zarządu Ewa Kuciewicz. Przewodniczący Rady Fundacji - dr Tadeusz Kołacz Statutowym celem Fundacji Gallen jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa oraz ochrony dóbr kultury i zabytków. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 wyniosła 1074991,14 zł i zwiększyła się o 121791,33 zł w stosunku do roku poprzedniego. Przychody z odpłatnej działalności statutowej wyniosły 197 523 zł, koszty 197 400 zł. Przychody z darowizn: 93 600 zł , wpłaty 1% podatku 1406 zł. Największe pozycje w kosztach w roku 2015 stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, ubezpieczenia, energia elektryczna oraz usługa księgowa. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie sprzedaży biletów do Muzeum Galowice i zajęć edukacyjnych. Działalność Fundacji Gallen w roku 2015 skupiała się na prowadzeniu zarejestrowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Powozów Galowice oraz organizowaniu dla lokalnej społeczności wydarzeń kulturalnych, w których udział był nieodpłatny. Misja i cele Fundacji Gallen realizowane były poprzez aktywność Muzeum Powozów Galowice, które rozpoczęło działalność w 2011 roku, wyraźnie okrzepło w polskiej przestrzeni muzealnej. Sformatowana profesjonalnie ekspozycja przyciągała zwiedzających( osoby indywidualne - 2900 osób i liczne grupy edukacyjne 5700 dzieci.) Profesjonalny poziom funkcjonowania muzeum wzbudził zainteresowanie organizatorów I KONGRESU MUZEALNIKÓW POLSKICH, którzy zaprosili do czynnej współpracy, założyciela Muzeum dr. Tadeusza Kołacza, który również był prelegentem. Muzeum funkcjonowało w zespole 4 wykwalifikowanych pracowników - dyrektor Iwona Rosiak historyk sztuki i dziennikarz TVP, Monika Bronowicka –dr historii, Marta Ćwiklińska historyk sztuki oraz Natalia Bury również historyk sztuki. Fundacja nie otrzymuje jakichkolwiek dotacji na funkcjonowanie Muzeum. Środki na działalność pochodzą z odpłatnej działalności pożytku publicznego ( bilety wstępu do Muzeum, zajęcia muzealne) oraz hojności założyciela Fundacji. Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o spektakularny karawan z początku XX wieku , który po gruntownej renowacji odzyskawszy blask zdobi zbiory specjalne, dla których Muzeum wybudowało dodatkowe pomieszczenie. Zbiory główne wzbogaciły sanie cesarskie z XIX w. stanowiące ozdobę ekspozycji pojazdów reprezentacyjnych oraz szereg sprzętów używanych podczas podróży. Poziom Muzeum docenił Uniwersytet Wrocławski wysyłając do Galowic studentów wydziału historycznego na specjalistyczne staże. Studenci historii sztuki zaś uczestniczyli w wolontariacie muzealnym poszerzają spektrum wiedzy i praktyczne umiejętności. Wolontariat studentów historii sztuki stał się dla nas źródłem pozyskiwania współpracowników, którzy dopełniają nasz zespół w miesiącach szczególnie obleganych przez zwiedzających. Dzięki rzetelnej pracy badawczej pracowników, zostały uzupełnione białe karty artefaktów muzealnych oraz inwentarz Muzeum w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkim eksponatom nadano stosowne numery. W następnym kroku planujemy ewidencję w pełni elektroniczną. Kontynuując główne kierunki działania znacznie rozwinęliśmy naszą działalność edukacyjną. Poszerzyliśmy ofertę o nowe warsztaty dla dzieci, rozwijające wiedzę o historii, kulturze i historii sztuki. Novum były warsztaty konserwacji , w czasie których uczniowie poznawali tajniki pracy konserwatora zabytków na przykładzie renowacji pojazdów zaprzęgowych. Na stałe wpisano nas w harmonogram projektu” Szkoła w mieście” zatwierdzony przez kuratorium oświaty i Urząd Miejski Wrocławia. W 2015 roku odwiedziło Muzeum 5700 dzieci korzystając z lekcji i warsztatów prowadzonych przez wyspecjalizowany zespół edukatorów naszego muzeum. Pozostając przy najmłodszych odwiedzających Muzeum w Galowicach zorganizowaliśmy niezwykle rozwijające spotkania z literaturą dziecięcą. W czasie tych imprez dzieci mogły spotkać się z autorami bajek, poznać tajniki powstawania książek, a nawet spróbować własnych sił i stworzyć własna dziełko literackie. Przy tej okazji przeprowadziliśmy również warsztaty ilustracji dziecięcej z profesjonalnymi artystami. Z dziećmi również witaliśmy wiosnę idąc przez wieś w pochodzie z własnoręcznie zrobionymi marzannami i straszyliśmy się w Hallovinn również własnoręcznie zrobionymi strojami w zabawie w Straszne Muzeum. Dzieci mogły również podziwiać spektakl profesjonalnego teatru Klinika Lalek oraz rówieśników tworzących teatr ze szkoły w Rzeplinie. W ten sposób dzieci z okolicy nie tylko uczestniczyły w imprezach inicjowanych przez Muzeum ale również mogły stać się podziwianymi twórcami. Oferta dla dorosłych naszych gości przedstawiała się równie bogato. Rozpoczęliśmy sezon, od poważnej, doskonale opracowanej merytorycznie, wystawy poświęconej historii gminy, w której funkcjonuje Muzeum. Wystawa 900 lat Żórawiny , na którą niezwykle cennych eksponatów użyczyło między innymi Archiwum Państwowe, poprzez zaangażowanie mieszkańców przynoszących własne pamiątki, znacznie przyczyniła się do integracji społecznej gminy, wyrabiając w jej mieszkańcach rodzaj dumy z przynależności do miejsca. Wystawę oprawiły występy regionalnych zespołów. Muzeum korzystając ze swego położenia na urokliwej wsi nieopodal Wrocławia, organizowało również imprezy bardziej popularne jak dzień rowerzysty, dzień ziół i dzień lawendy. Zgromadziły one wielką rzeszę zwolenników zdrowego wypoczynku poza miastem, przyprawionego zresztą elementami edukacji. Na wszystkich bowiem tych imprezach odbywały się warsztaty i spotkania autorskie ze znamienitymi znawcami tematu. Dla miłośników sztuki współczesnej przygotowaliśmy wernisaże z udziałem profesorów i studentów wrocławskiej ASP. Zwykle były one opatrzone prelekcjami i warsztatami plastycznymi dla dzieci i dorosłych. W Muzeum Galowice rozbrzmiewała również muzyka. Zagościły u nas koncerty prestiżowego Festiwalu” Maj z Muzyką Dawną” oraz „Podróże po Strunach” z recitalem słynnego Krzysztofa Pełecha. Muzeum Galowice prezentowało się także poza własną siedzibą. Gościliśmy z prezentacją na konferencji Edukacja w Miejscach Pamięci, oraz w centrum Europejskiej Stolicy Kultury, włączając się w przedstawienie „Przestrzeni dla piękna” zgodnych z aplikacją ESK. Uczestniczyliśmy również imprezie MOTOCLASIC oraz współorganizowaliśmy z Zespołem Pieśni I Tańca Śląsk Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska” . Opracowaliśmy i rozpoczęliśmy edycję internetowej wersji Biuletynu Tradycji Powożenia. Dla pasjonatów tradycji powożenia zaprzęgami zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie szkoleniowe poświęcone tej dziedzinie kultury. Ogólnie Muzeum zanotowało tendencję zwyżkową. Odwiedziło nas 400 osób więcej niż w roku ubiegłym. Zorganizowaliśmy też więcej imprez o charakterze popularnym skierowanym do szerszego grona odbiorców. Należy podkreślić, że wstęp na wszystkie wydarzenia kulturalne w roku 2015 był darmowy. MARZEC 21 marca • Powitanie wiosny! • Wystawa malarstwa Anny Mierzejewskiej • Dzień Rowerzysty Maj 2 maja • Wystawa Historyczna 900 lat Żórawiny • Występ Teatru Klinika Lalek • Pokazy dzieci z GCK i występ Żórawianek • Pokaz Gminnej Przedsiębiorczości 16 maja • Koncert „Maj z Muzyka Dawną” CZERWIEC 12 czerwca • Prezentacja na konferencji- Edukacja w Miejscach Pamięci. 21 czerwca • Bajki- Prezentacja teatru szkolnego z Dorotą Aleksandrowicz 27 czerwca • Spotkanie z przewodnikami turystycznymi 28 czerwca • Wernisaż ASP , wydział Malarstwa i Rzeźby+ warsztaty malarskie i prezentacja rzeźby w plenerze ( odp. Prof. Wojciech Pukocz ) LIPIEC 12 lipca • Dzień ziół ( ziołowy jarmark, warsztaty, prelekcje) SIERPIEŃ 7-9 sierpnia • Koszęcin I Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia 16 sierpnia • Dzień Lawendy ( lawendowy jarmark, warsztaty, lawendowa kuchnia, prelekcje ) • Prezentacja Muzeum na MOTOCLASIC 23 sierpnia • Spotkanie z literaturą dziecięcą pt. „Jak rodzi się bajka czyli rzecz o marzeniach”.(Wydawnictwo Świat Baśni ) • Spotkanie z autorką i wydawcą bajek, połączone z warsztatami kreatywnymi dla dzieci. WRZESIEŃ 4 września • Regionalne wtorki w Barbarze ( ESK )Prezentacja działań Muzeum w przestrzeni Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 13 września • Dzień podróżnika ( wykłady, warsztaty ,promocje książek ) 20 września • Spotkanie z literatura dziecięca pt. ”Ile warstw ma książka” ( wydawnictwo WARSTWY )prezentacja i warsztaty dla dzieci prowadzone przez TEKTUROWO. PAŹDZIERNIK 18 października • Wernisaż ASP- Wystawa pt. Pracownia X, prezentująca aktualny dorobek studentów i prowadzących pracownię malarstwa prof. Marka Jakubka i adiunkt Marty Borgosz ( Marta Borgosz 604 91 26 20) 24 października • Halloween + wystawa o historii karawanów + oprowadzanie z dreszczykiem Listopad • 29 listopada „Podróże po strunach” –koncert gitarowy Krzysztofa Pełecha Grudzie 13 grudnia • Wigilia muzealna Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu Fundacji Gallen oraz finansami sprawowała Rada Fundacji. Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Fundacji Ewa Kuciewicz dr Tadeusz Kołacz

Koncert "Gitara przez wieki"


Koncert "Gitara przez wieki" W niedzielę, 29-go listopada o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert w ramach cyklu Podroze po Strunach. Tym razem w bardzo roznorodną podroz muzyczną zabierze nas jeden z najlepszych polskich gitarzystów klasycznych - Krzysztof Pełech. Krzysztof Pełech ma na swoim koncie 16 wybitnych albumów, ponad 60 solowych koncertów rocznie oraz trzykrotny tytuł najlepszego polskiego gitarzysty klasycznego przyznany przez magazyn „Gitara i Bas”. Jednak o przynależności wrocławskiego gitarzysty do światowej elity świadczy też jego zaangażowanie w organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku. Gitarzysta jest dyrektorem słynnego Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego GITARA+ oraz Letniego Kursu Gitary w Krzyżowej, będącego miejscem rodzenia się młodych talentów. Krzysztof Pełech od lat zaprasza największe gwiazdy gitary z Hiszpanii, Włoch, USA, Argentyny czy Australii, sprawiając, że Wrocław staje się na mapie świata miejscem, które kojarzone jest z muzyką gitarową. Natomiast na co dzień artysta prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł doktora sztuki. Mimo licznych międzynarodowych tras koncertowych i organizacji festiwali, gitarzysta aktywnie koncertuje również na Dolnym Śląsku. I to właśnie, te lokalne, kameralne występy pozwalają na najlepszy odbiór muzyki Krzysztofa Pełecha. Znakomita technika, wszechstronność w doborze klasycznego repertuaru i łączenie go z rozrywkowymi hitami sprawia, że koncerty Krzysztofa Pełecha są niezwykle ciekawe, nawet dla gitarowych laików. Takiego właśnie występu może się też spodziewać publiczność, która pojawi się 29 listopada w Galowicach pod Wrocławiem. Zapowiedziane w repertuarze kompozycje Bacha czy hiszpańskich mistrzów, takich jak: I. Albéniz, F. Tárrega lub argentyńskiego kompozytora Jorge Morela, to sposób na ukazanie różnorodnych odcieni muzyki gitarowej. Jednak możemy być też pewni, że Krzysztof Pełech zaskoczy też współczesnymi kompozycjami i własną muzyczną inwencją. Koncert Gitara przez wieki rozpocznie się o godz. 16.00, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dzięki mecenasowi koncertu – Gminie Żórawina. Zapraszamy !

Podsumowanie roku 2014


Raport z działalności Muzeum Powozów Galowice za 2014 rok

 

                                             Rok 2014 był dla nas rokiem wytężonej pracy, ale również był to okres ugruntowujący nasz wizerunek i naszą pozycję intensywnie działającej instytucji kulturalno- edukacyjnej na Dolnym Śląsku.

W tym roku odwiedziło nas 9000 zwiedzających w tym 4500 uczniów korzystających z naszych zajęć edukacyjnych. W naszej ofercie znalazły się standardowe lekcje i lekcje tematyczne( np. Historia podróży, Życie codzienne sto lat temu, oraz warsztaty plastyczne i  ekologiczne.).

Ponieważ ukończyliśmy realizację ogródka zielnego wraz przewodnikiem po nim( obszerna księga ziół), dzieci i dorośli mogli brać udział w spotkaniach rozszerzających wiedzę o ziołach i roślinach leczniczych.

Istotnym elementem naszej działalności były spotkania z teatrem i literaturą dla dzieci ze słynnego już cyklu „Baśnie i legendy ze Spichlerza”. Mali uczestnicy spotkań z zaangażowaniem włączali się  w działanie grup teatralnych i czynnie uczestniczyli w spotkaniach z autorami książek dla dzieci. Cenimy sobie bardzo tę działalność, ponieważ prócz zadowolenia i uśmiechu dzieci wpisuje się ona w wartościowy program niwelowania różnic między dziećmi ze wsi i z miasta.

Ten misyjny element jest niezwykle istotny w naszej działalności.

Stajemy się bowiem nie tylko Muzeum eksponującym interesujące i cenne artefakty, ale również ważnym ośrodkiem kultury działającym na prowincji w zgoła nieprowincjonalnym stylu.

Stąd w naszym kalendarzu imprez znajdują miejsce również wernisaże sztuki współczesnej – w tym roku pokazywaliśmy prace Mateusza Dworskiego, Katarzyny Nowak i Krzysztofa Kłapkowskiego, prof. Katarzyny Kielan, Jolanty Nitki oraz Krzysztofa Skarbka i jego studentów.

W naszej przestrzeni ekspozycyjnej zaprezentowali się również doktoranci ASP we Wrocławiu, dając tym dodatkowy dowód na fakt iż Muzeum Powozów Galowice stało się poważnym partnerem dla poczynań Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Co ciekawe w czasie wernisaży odbywały się również artystyczne warsztaty, odsłaniające dzieciom i dorosłym tajniki sztuki.

Przestrzeń naszego Muzeum okazała się też przyjazną dla szlachetnego muzykowania, stąd gościliśmy koncerty z cyklu Maj z Muzyką Dawna oraz Podróże po Strunach.

Dla naszych miłośników i przyjaciół przygotowaliśmy w tym roku również Dzień z Dawnym Rzemiosłem, oraz Dzień Konia i Dzień lawendy. Wszystkie te zdarzenia, rzetelnie przygotowane przez zespół muzeum, zgromadziły bardzo wielu gości i były źródłem zabawy i edukacji.

Uczestniczyliśmy również w imprezach poza Galowicami realizując program promocji naszej Placówki. Pokazaliśmy się w Aquaparku, na Motoclassic w zamku Topacz, oraz zorganizowaliśmy z Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Corso Kwiatowe na Rynku Wrocławskim.

Niezwykle istotnym elementem był też udział w II Międzynarodowym Konkursie Tradycyjnego Powożenia W Książu, oraz w konferencji naukowej w Łańcucie.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy wystawę merytoryczną przedstawiającą sposoby podróżowania szlachty i magnaterii w XVII i XIX wieku. Ta wystawa  zbudowana z przedmiotów własnych i obiektów wypożyczonych z Muzeum w Warszawie , Płocku oraz Łańcucie, potwierdziła nie tylko, że jesteśmy równoprawnymi partnerami dla Muzeów w Polsce ale również zachwyciła znawców i ekspertów materii oraz zwykłych odwiedzających.

To był dla nas merytoryczny sprawdzian i powód do dumy w zakresie poczynań muzealnych.

Wystawie towarzyszyły wykłady specjalistów ( Małgorzata Możdrzyńska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu,  Jerzy Tomaszewski ekspert antykwariusz i  Tomasz Przerwa z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz koncert muzyki podróży w wykonaniu duetu Oskar i warsztaty fotograficzne prowadzone przez Krzysztofa Saja.

Intensywne działania Muzeum Powozów Galowice zostały zauważone przez media Polskie i zagraniczne. Gościliśmy w Telewizji Polskiej i w Polskim Radio Wrocław. W Muzeum gościł także polsko-niemiecki program Kowalski i Schmidt, internetowa Tv Breaking Muse, oraz czeski program turystyczny.

Elementem promocyjnym była też nasza działalność na Facebooku, newsleterze, na portalu Na-szlaku pl, oraz noty w gazetach-Co jest grane, Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza ,gazeta Aktywnie w Mieście, Kabel (gazeta dla seniorów), Nasze miasto Wrocław, Żórawina nasza gmina, Nasz Region, gazeta wojewódzka-Zgorzelec, Panorama Legnicka, Tygodnik Głogowski, Panorama Wałbrzyska, miesięcznik Kontrast.

Weszliśmy również do e- podręcznika, wydanego przez Ministerstwo Oświaty , w którym znajduje się film nakręcony w czasie galowickiej lekcji muzealnej, zaliczonej do wzorcowych w swoim gatunku.

Dopełnieniem tego roku było wydanie ilustrowanego przewodnika po Muzeum Powozów Galowice. To ukoronowanie naszych starań o pełny profesjonalny wymiar naszej placówki.

Tekst przewodnika stworzył Tadeusz Kołacz ( jedyny w Polsce licencjonowany ekspert  w dziedzinie pojazdów zaprzęgowych),zdjęcia i szata graficzna jest dziełem wydawnictwa Via Nova. Publikacja został współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Latach 2007- 2013.

Wszystkie nasze działania to wynik pracy zespołu naszego muzeum czyli Pani dr. Moniki Bronowickiej –kustosza, Pani Urszuli Żebrowskiej Kacprzak opiekującej się naszymi dotacjami i imprezami związanymi z nimi ,Pani Doroty Kołacz wspomagającej nas we wszystkich działaniach, Pani Maji Kwiecińskiej przewodnika i edukatora, Pani Natalii Bury, Joanny Rojek i Katarzyny Domagały, które pracowały jako muzealne wolontariuszki. W naszym Muzeum pojawili się tez stażyści z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego

Pracami Muzeum kierowała i kreowała je Iwona Rosiak, natomiast nad całością czuwał zawsze Pan dr Tadeusz Kołacz.

Podsumowując rok 2014 mamy świadomość rzetelnie wykonanej pracy, która wymaga mądrej i twórczej kontynuacji w roku następnym.

Naszym priorytetem jest teraz dotarcie do odbiorców spoza Wrocławia. Chcemy aktywnie działać na całym Dolnym Śląsku. Akcję promocyjną już rozpoczęliśmy od kontaktu ze szkołami w regionie.

Nadal chcemy rozwijać współpracę z seniorami i aktywnymi rodzinami z małymi dziećmi bo to nasz wierny krąg odbiorców.

Nowym elementem będzie skierowanie naszych działań ku rowerzystom z Dolnego Śląska. Wydaje mi się że nowatorskie działania skierowane do tej grupy mogą okazać się interesującym i opłacalnym dla nas działaniem promocyjno-marketingowym.

Ważnym elementem naszej działalności są koncerty i wystawy sztuki współczesnej, które również znajdą miejsce w przyszłorocznym kalendarzu.

W  planach na 2015 rok znalazła się także wystawa prezentującą historię i współczesność Gminy Żórawina.

Ta wystawa to próba scalenia społeczności gminy. To możliwość wyakcentowania wartości płynących z poznania i docenienia swojej małej ojczyzny. Ta wystawa to nie tylko jeden z elementów działania muzeum ale element aktywizacji ludzi mieszkających w Gminie Żórawina.

 


Sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności w roku 2013


Sprawozdanie z działalności Fundacji Gallen w roku 2013 Fundacja Gallen z siedzibą w Galowicach ul. Leśna 5, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 23.12.2002 pod numerem KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438. Zarządem Fundacji Gallen – organizacji pożytku publicznego w roku 2013 kierowała Prezes Zarządu Ewa Kuciewicz. Przewodniczącym Rady Fundacji był dr Tadeusz Kołacz. Statutowym celem Fundacji Gallen jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa oraz ochrony dóbr kultury i zabytków. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Suma bilansowa na dzień 31.12.2013 wyniosła 968 325 zł i zwiększyła się o 49234 zł w stosunku do roku poprzedniego. Działalność Fundacji Gallen w roku 2013 skupiała się na prowadzeniu zarejestrowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Powozów Galowice oraz organizowaniu dla lokalnej społeczności wydarzeń kulturalnych, w których udział był nieodpłatny. I tak w 2013 w Galowicach miały miejsce następujące wydarzenia kulturalne: 23 marca –Topienie Marzanny 15 marca-24 marca –Prezentacja Muzeum w galerii handlowej 7 kwietnia godz.13.00-Galeria Mistrzów – prof. Zbigniew Horbowy 21 kwietnia- warsztaty zielarskie Michała Dewódzkiego 5 maja – Bajkobus 11 maja –Galeria Mistrzów- wystawa 3 x Jędrzejewski 25 maja-koncert Maj z Muzyką Dawną 2 czerwca-Baśnie i Legendy-Spektakl 15-16 czerwca –Weekend z Dawnym Rzemiosłem 16 czerwca-Baśnie i Legendy-Czytanie 22 czerwca-Pokaz Mody Barbary Petrykat 29-30 czerwca-Piknik Retro przy Hali Stulecia 30 czerwca-Baśnie i Legendy-czytanie bajek 14 lipca –Baśnie i Legendy-Spektakl 20-21 lipca Prezentacja Muzeum na Międzynarodowym Konkursie Tradycyjnego Powożenia im. Księżny Dasy von Press w Książu 28 lipca-Baśnie i Legendy-czytanie 11 sierpnia-Baśnie i Legendy-spektakl 17-18 sierpnia prezentacja Muzeum na zlocie starych samochodów w Topaczu 25 sierpnia-Baśnie i Legendy-czytanie 7 września uczestnictwo w zlocie samochodów zabytkowych w Oławie 8 września –Baśnie i Legendy-spektakl 8 września - Święto Dyliżansu 15 września – Dzień Seniora, Prezentacja na Targach Senioralnych 21 września – promocja książki Małgorzaty Możdzyńskiej - Nawotka 22 września –Baśnie i Legendy-czytanie 29 września – wernisaż wystawy malarstwa Zdzisława Nitki 6 październik – prezentacja i udział w dniu wolontariatu org. przez IBM 12 października - w ramach Festiwalu Koncerty Ziemi Wrocławskiej – koncert trio barokowego 10 listopada – wernisaż wystawy Stanisława Wysockiego Znaczącą pracę w Fundacji wykonali wolontariusze przepracowując około 3000 godzin przy pisaniu i rozliczaniu wniosków o dotacje, organizacji imprez oraz konserwacji eksponatów. W roku 2013 zatrudnione w Fundacji były dwie osoby na umowy cywilnoprawne na stanowiskach: menadżera muzealnego oraz dyrektor Muzeum oraz na ½ etatu specjalistka ds. organizacji imprez. Przez 6 miesięcy odbywała w Muzeum staż finansowany przez Urząd Pracy absolwentka Wydz. Historii Sztuki UW. Największy koszt stały w roku 2013 stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, ubezpieczenie nieruchomości i OC, energia elektryczna oraz usługa księgowa. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie sprzedaży biletów do muzeum i zajęć edukacyjnych. Wszystkie działania i prace Zarządu i Rady Fundacji na rzecz Fundacji Gallen prowadzone są nieodpłatnie, bez zwrotu dla tych osób jakichkolwiek kosztów. Wszystkie środki transportu i koszty eksploatacji nie obciążały Fundacji. Fundacja Gallen jest właścicielem datowanego na 1730 rok zabytkowego , szachulcowego spichlerza, należącego do zespołu folwarczno – pałacowego w Galowicach, gmina Żórawina w którym utrzymywane jest Muzeum Powozów. Szczególną wagę Fundacja przykładała do zajęć edukacyjnych oraz integracji rodzinnej. W roku 2013 Fundacja Gallen zakończyła i rozliczyła 1 projekt dofinansowany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski ( Weekend z dawnym rzemiosłem), 1 projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe Wrocławskie ( Cykl Baśnie i Legendy ze Spichlerza), 1 Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a mianowicie : „Budowa i uruchomienie strefy rekreacji rodzinnej”. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu i finansami sprawowała Rada Fundacji. Prezes Zarządu Ewa Kuciewicz

Zapraszamy 4 listopada na ciekawe spotkanie


Muzeum Powozów Galowice serdecznie zaprasza 4 listopada o godzinie 14:00 na spotkanie z autorem przewodnika dla dociekliwych p.t.: „Dolnośląskie zamki, dwory i pałace” panem Markiem Perzyńskim. W tej pasjonującej książce ukazane są niesamowite historie, na bazie których mógłby powstać nie jeden film sensacyjny. Przewodnik, którego napisanie poprzedzały szczegółowe śledztwa nieraz nas zaskoczy. Bo ilu z nas wie na przykład, że znakomity malarz mający niedawno wystawę we Wrocławiu, był zapatrzonym w Hitlera nazistą? Takich niespodzianek czytelnik znajdzie w tej książce więcej. Autor zarysował również na kartach swojego przewodnika dzisiejszą niebanalną historię zamków, pałaców, folwarków, oraz galowickiego spichlerza z jego niepowtarzalną kolekcją pojazdów zaprzęgowych.arkiem Perzyńskim. W tej pasjonującej książce ukazane są niesamowite historie, na bazie których mógłby powstać nie jeden film sensacyjny. Przewodnik, którego napisanie poprzedzały szczegółowe śledztwa nieraz nas zaskoczy. Bo ilu z nas wie na przykład, że znakomity malarz mający niedawno wystawę we Wrocławiu, był zapatrzonym w Hitlera nazistą? Takich niespodzianek czytelnik znajdzie w tej książce więcej. Autor zarysował również na kartach swojego przewodnika dzisiejszą niebanalną historię zamków, pałaców, folwarków, oraz galowickiego spichlerza z jego niepowtarzalną kolekcją pojazdów zaprzęgowych.

Strona 1 z 11

Fundacja Gallen, Organizacja Pożytku Publicznego,
Adres Pocztowy : Galowice 11A, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, Polska.
Rejestracja: Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna KRS 0000141562, NIP: 896 13 56 400, Regon: 932943438
Nr konta bankowego: Lukas Bank nr: 18 1940 1076 3015 5059 0000 0000
e-mail: fundacja @ gallen.pl, www.fundacja.gallen.pl